De abdij der verloren zielen

Het vergeet-me-nietje, het mooie blauwe bloempje dat groeit aan de waterkant, had haar naam gekregen nadat een ridder bij het plukken van het bosje bloemen voor zijn prinses in het water was gevallen en verdronk door de zwaarte van zijn harnas. Terwijl hij verdronk gooide hij het bosje bloemen naar zijn geliefde en riep: ‘Vergeet mij niet!’

De prinses was ontroostbaar na het onverwachte verlies van haar ridder.

Wekenlang sloot ze zich op in het torenkamertje in het kasteel van haar vader.

De beste heelmeesters van het land stonden machteloos.

De nar kwam met een suggestie en zei tegen de koning: ’De prinses moet op zoek gaan naar een gelukdoosje.’ ‘Waar kan je een gelukdoosje vinden?’ vroeg de koning vol ongeloof.

‘Er zijn er enkele te vinden in de abdij der verloren zielen, het is de abt die na een gesprek beslist of je een gelukdoosje kunt krijgen. De prinses zal er zelf naartoe moeten gaan.’

De koning huiverde, de abdij der verloren zielen lag in een uithoek van zijn land, de tocht was lang en niet zonder gevaar.

Maar er zat niets anders op, de prinses besloot incognito op reis te gaan onder het mom van een pelgrimstocht.

De koning ging akkoord op voorwaarde dat de prinses vergezeld werd door zijn beste ridder, zijn kampioen van vele tornooien. Zo gingen zij ogenschijnlijk als man en vrouw op reis.

Al gauw had de ridder zijn handen vol. Rovers en ander gespuis waren niet tegen zijn zwaard opgewassen. Gelukkig was het geen volle maan en kruiste er geen weerwolf hun pas. Het had gekund, het grote grijze woud was er voor gekend.

Na heel wat ontberingen kwamen ze aan in de abdij van verloren zielen.

Onderdak was geen probleem voor de ridder en de prinses. De abdij was een immers een gemengde abdij waar zusters en paters als monniken samenleefden. Geloof het of geloof het niet, gemengde abdijen hebben bestaan, lang heel lang geleden.

Geluk krijg je niet zomaar op bestelling, de abt liet dan ook op zich wachten. De dagen gingen voorbij. De prinses luisterde ingetogen naar de psalmen die door de monniken gezongen werden of maakte lange wandelingen met haar beschermridder.

Uiteindelijk was het zover en werd de prinses op audiëntie door de abt ontvangen. De prinses vertelde haar trieste verhaal.

De abt was niet ongevoelig voor haar verdriet en gaf haar een gelukdoosje.

Hoe de prinses ook probeerde, het doosje was met geen middel open te krijgen.

‘Alles op zijn tijd. Denk aan het vergeet-me-nietje en alles komt goed,’ zei de abt terwijl hij hun zegende als teken van afscheid.

Teleurgesteld begonnen beiden aan de gevaarlijke terugreis. De woorden van de abt bleven echter in het hoofd van de prinses nazinderen.

Al gaande werd het de prinses duidelijk.

Thuisgekomen gaf de prinses opdracht aan haar tuinier om een zee van vergeet-me-nietjes te zaaien.

De prinses doorkruiste het ganse land door en gaf een vergeet-me-nietje aan de mensen die afscheid hadden moeten nemen van een dierbare. Telkens nam de prinses de tijd om te luisteren. En luisteren kon ze als de beste. Onvermoeibaar bouwde de prinses de tuin van het kasteel om tot een troostplek voor velen.

De prinses ging al snel door het leven als ‘de barmhartige’ en werd op handen gedragen.

Toen ze op een avond in de armen van haar ridder lag, dacht de prinses plots voor het eerst na lange tijd aan het gelukdoosje. Het doosje lag nog steeds waar de prinses het had gelegd tussen de boeken in de bibliotheek als een stille getuige van een andere tijd.

Groot was haar verbazing toen het doosje zomaar open ging. Op de bodem lag een klein pakje voorzien van de zegel van de abt van de abdij der verloren zielen.

De prinses nam het pakje behoedzaam op en legde het in de palm van haar hand.

De prinses werd bevangen door een stroom van emoties toen ze zag wat er in het pakje lag:

Een vergeet-me-nietje!


Hoogtijd

De koning van een vergeten land had zorgen.

Hij werd oud en dacht bij zichzelf: ’Hoe zal mijn volk zijn koning herinneren?

De koning besloot er werk van te maken en riep zijn ministers bijeen voor een spoedberaad.

‘Hoog tijd om werk te maken van mijn nalatenschap.’

Hij gaf opdracht om in elke stad van zijn koninkrijk een standbeeld van hemzelf op te richten.

De volgende dag riep hij alweer zijn ministers bijeen.

‘Het is hoogtijd voor een nieuw statieportret.’

De dag nadien zei hij tegen zijn ministers:

‘Het is hoogtijd om een kathedraal te bouwen ter ere van God en mezelf.’

Zo ging het dagen aan een stuk, hoogtijd voor dit, hoogtijd voor dat.

Het duurde dan ook niet lang of de Eerste Minister vroeg een auditie bij de koning aan. Hij smeekte: ‘Mijne Hoogtijd, ik bedoel Mijne Hoogheid, als we al uw plannen moeten realiseren gaat dat de schatkist handen vol geld kosten.

Maar de koning had daar geen oren naar en bleef broeden op nieuwe plannen om zich onsterfelijk te maken in de ogen van zijn onderdanen.

Op een mooie zomerdag zat hij op een bank in de koninklijke serre.

Dat doen oude mensen nu eenmaal vaak. In de zon zat de koning verder te piekeren wat hij nog allemaal kon doen.

Zijn trouwe tuinier sprak hem aan en zei: ‘Sire mag ik zo vrij zijn om Uwe Hoogheid enkele suggesties te geven hoe U zeker niet vergeten zult worden? Doe iets waar het volk zelf beter van wordt, doe iets aan de armoede en U zal op handen gedragen worden.’

Daar had de koning wel oren aan naar en riep stante pede zijn Minister van Financiën bij zich.

‘Geef elke maand een dukaat aan al diegene die in een weeshuis of een godshuis verblijft. Vergeet ook de bedelaars niet.

 Ik wil niet dat iemand nog in armoede leeft in ons Koninkrijk.’

De Minister van Financiën sloeg bleek uit, werd niet goed, maar wat wil je de wil van de koning was wet.

‘Uw wil geschiede Sire, maar geef me dertig dagen om alles in goede banen te leiden.’

De koning liet het er niet bij en ontbood ook de Minister van Defensie bij zich.

‘ Minister, schaf het leger af en maak er een burgerwacht van die de bevolking moet helpen bij kleine of grote tegenslagen. Ik zal U dan benoemen tot Minister van Civiele Bescherming.’

De koning had een nieuw woord uitgevonden, maar daar werd de Minister van Defensie niet vrolijk van.

‘Uw wil geschiede Sire, maar geeft me dertig dagen om alles in goede banen te leiden.’

Geloof of het, of geloof het niet, enkele dagen later overleed de oude koning in zijn slaap.

‘Dat was hoogtijd’, dachten de Ministers opgelucht.

Kwade tongen zegden dat de koning vergiftigd was door de opperbevelhebber van het leger. Een generaal kan immers niet zonder leger.

Wat er ook van zij, het volk bleef zijn koning, die geloofde in sprookjes, herinneren als een goede vorst.

 Hij rustte in vrede, zijn wens was uitgekomen.

De Dood vond het jammer dat hij de oude koning halen moest. Hij had geen keuze.  Zijn tijd was gekomen.

De sterftedatum van de koning stond immers ingeschreven in het Grote Tijdenboek. Daar kon zelfs de Dood niets aan veranderen.

De Dood keek naar de volgende naam in het Grote Tijdenboek.

Het was tijd om hem te gaan halen.

Hoogtijd.


De kracht van het getal

Het had een groot feest moeten worden voor het dierenrijk. Dan hebben we het natuurlijk over de uitreiking van de trofee van grote verdienste voor het dierenrijk door Koning Leeuw.

Bij het lezen van de drie kandidaturen twijfelde Koning Leeuw of hij wel de juiste beslissing had genomen om deze trofee in het leven te roepen.

Het begon goed, als eerste kandidaat leek de uil leek een logische keuze. Hij was geleerd en gekend om zijn wijsheid. Voor vele dieren was hij een steun en toeverlaat en ook voor Koning Leeuw was hij een belangrijke raadgever. Er was geen twijfel mogelijk dat de uil het dierenrijk al veel diensten had bewezen.

De tweede kandidaat was de koningsarend.

De koningsarend kwam de titel toe van bewaker van het dierenrijk. Vanuit grote hoogte had de koningsarend een ongezien overzicht. Met zijn alziend oog hield hij alles in de gaten. Als een volleerd brandweerman kon hij bij kleine smeulende brandjes alarm slaan en zo grote rampen voorkomen. Zijn belangrijkste taak was om zeker de mens niet uit het oog te verliezen. Want met de mens kon je niet voorzichtig genoeg zijn. Zeker als het om jagers ging kon er niet snel genoeg de noodklok worden geluid.

Ongetwijfeld had de koningsarend het dierenrijk al voor veel onheil behoed. Een goede tweede vond Koning Leeuw.

Maar wat te denken van de derde kandidaat? Geloof het of geloof het niet, de mestkever. Koning Leeuw viel bijna van zijn troon van verbazing.

 De mestkever!

 Daar kon de Koning echt niet bij. Daar moest hij het fijne van weten.

De Koning nodigde dan ook Scarabee, de vertegenwoordiger van de mestkevers uit voor een gesprek op het paleis, een auditie zeg maar.

De Koning vroeg: ‘Scarabee, geef me één reden dat je deze trofee verdient!

‘Er zijn vele redenen, Majesteit, ik zal een poging doen om het kort te houden.’

Koning Leeuw, geloofde zijn oren niet, zwaaide ongeduldig met zijn voorpoot als teken dat Scarabee met zijn uitleg moest voortmaken.

‘Majesteit, we leven een verdoken bestaan over de grond maar zijn met velen en het wordt tijd dat we in het daglicht komen te staan.

Wij mestkevers zijn de vuilnismannen van het dierenrijk. Wij ruimen niet alleen alle uitwerpselen op maar leggen er ook onze eitjes in.

Zonder ons zou de troep zich opstapelen en het dierenrijk zou stinken als een open riool. Uw aanzien, Majesteit, zou een flinke deuk krijgen en het zou klachten regenen. Wij het werkvolk zijn de steunpilaren van uw rijk.’

Koning Leeuw gromde, dat was een taal die hij niet graag hoorde, maar de klap op de vuurpijl moest nog komen.

Zonder verpinken zei Scarabee: ‘Sire, wij zijn magische wezens.’

Koning Leeuw kreunde. Dat ontbrak er nog aan, hij had een hekel aan mensen en zeker aan magiërs, tovenaars of heksen.

‘ Kijk eens op mijn schild Sire.’

Koning Leeuw gaf zijn ogen de kost en zag een rond kruis op de schild van de mestkever.

Dit teken Sire, is het Ankh –teken, symbool van leven. Wij mestkevers dragen dit symbool omdat het leven van de aarde komt en naar de aarde gaat.

Mestkevers zijn dan ook erg gegeerd bij magiërs in hun zoektocht naar het eeuwig leven. Onmisbaar in vele toverdranken.

‘Wie weet, misschien worden we wel ooit als een heilig dier beschouwd.’

Kon tellen als slotopmerking.

De Koning kon dan ook niet anders dan de kandidatuur van de mestkever aanvaarden.

En zo gebeurde het. Op de dag van de uitkering werd de mestkever als winnaar uitgeroepen.

Alle mieren, termieten en vele andere aarddieren hadden immers op de mestkever gestemd. Blij dat ze waren dat ze eindelijk eens meetelden.

En mieren- dat is geweten-zijn met veel, heel veel.

Koning Leeuw had zijn lesje geleerd.

Nooit werd er nog over de trofee van verdienste gesproken.

Het werd een verhaal van lang geleden.

 Een sprookje.


Meneer Wind

Er was eens molenaar die een gave had. Geen gewone gave, een heel bijzondere.

Hij kon met Meneer Wind praten, zeg nu zelf dat is niet iedereen gegeven.

Zo’n gave komt natuurlijk niet uit de lucht vallen.

Daarvoor moeten we teruggaan naar het begin ter tijden, toen er nog geen mensen op aarde waren. Aarde, water en lucht dat was het zowat. En laten we natuurlijk de zon niet vergeten.

Zo ging er eeuwen voorbij.

Er kwam een dag dat Meneer Wind het maar niks vond om in zijn eentje over de aarde te waaien. Alle dagen leken hetzelfde, het werd hem te eentonig.

Hij ging naar zijn Schepper toe en vroeg: ’Kan ik niets anders te doen hebben dan te waaien over de aarde?’

De Schepper liet er geen gras over groeien en schiep leven op aarde. Met als kers op de taart, de mens.

Van dan af kon Meneer Wind bij het overwaaien horen en zien wat de mensen zeiden en deden. Hij moest wel aan zijn Schepper beloven om af een toe een goede daad te doen. Zo kon het gebeuren dat zeilers plots geheel onverwachts goede wind in de zeilen kregen. Gewoon omdat hij zich aan zijn belofte hield. Beloofd is beloofd dat wist Meneer Wind maar al te goed.

Meneer Wind vloog als een fris lentebriesje over de hoofden van de mensen als hij lieve woorden hoorde maar kon veranderen in een storm of zelfs in een vernielende windhoos wanneer het hem niet zinde.

Bij het overvliegen van een molen zag hij op een dag dat de molenaar een ongeluk had gekregen. Zijn arm was gekneld geraakt bij het malen en onbruikbaar geworden. Een molenaar met één arm kan moeilijk zijn molen draaiende houden. De molenaar moest kiezen: ofwel de molen verkopen ofwel molenaarsknechten aannemen maar daar had je een goed gevulde geldbeugel voor nodig.

Voor Meneer Wind was dit een uitgelezen kans om een goede daad te doen.  Wat heeft een molen nodig om te draaien? Wind natuurlijk, veel wind.

Meneer Wind blies in het oor van de molenaar: ‘Ik zal je molenwieken zo hard laten draaien dat alle boeren van de streek  graan aan je willen komen leveren.’

De molenaar hoefde zijn molen nog maar te betreden of Meneer Wind deed de wieken met volle kracht draaien. De graanboeren konden het tempo van leveringen bijna niet volgen zo snel ging het malen zijn gang.

Maar er was meer.

De molenaar ondervond aan den lijve dat elk nadeel soms ook een voordeel kon hebben. Hij ontdekte dat hij heel goed kon uitleggen hoe een molen moest onderhouden worden en wat er allemaal moest gebeuren om van graan meel te maken.

Wat niemand voor mogelijk hield, hij werd een geliefde baas voor zijn molenaarsknechten. Van heinde en verre kwamen de mensen kijken naar de wonderlijke molen en zijn molenaar met één arm.

De molenaar en Meneer Wind werden vrienden voor het leven.

‘Hoe kom je aan dit verhaal?’: vroegen de toehoorders aan de oude sprookjesverteller, toen die het sprookjesboek sloot.

‘Meneer Wind heeft het me verteld’.


De ene is de andere niet

De oude sprookjesverteller sloeg zijn sprookjesboek open en begon te vertellen:

Lang geleden, in een land dat nu niet meer bestaat, keek een kasteelheer uit naar de geboorte van zijn eerstgeborene. De vreugde sloeg om in wanhoop toen bleek dat een identieke tweeling het levenslicht zag. De geboorte van een identieke tweeling werd toen als een vloek gezien.

De lijfarts besliste dat het kind dat laatst geboren was als de eerstgeborene diende beschouwd te worden. Een hardnekkige dwaling die de tand des tijds zou overleven.

Niet zonder grote gevolgen- want zo wil de legende- in het grootste geheim werd het jongste kind in een houten doos aan de rivier toevertrouwd. Een gebruik dat al eeuwen bestond en later nog in heel wat manuscripten zou opduiken.

 Vele mijlen verder werd de houten doos aan de oever van de rivier gevonden door een jonge weduwe.

Het kind trad in de voetsporen van zijn nieuwe moeder en werd een heelmeester. Niet zomaar een heelmeester. De jongen bleek in bezit van magische genezende handen. Wanneer hij aan zieke mensen de handen oplegde genas hij ze. Alle dagen gebeurde zo zonder veel rook en vuur en klaroengeschal kleine wonderen. Zoveel wonderen dat het bijna alledaags werd, maar dat was het natuurlijk niet.

Zijn magische handen brachten niet alleen genezing maar gaven de mensen terug hoop en zelfvertrouwen. Er ging een stroom van positieve energie door hen heen.

De heelmeester kon zich dan ook geen beter leven wensen. Hij wist dat er geen groter geluk was dan anderen gelukkig te maken.

Een zorgeloos bestaan leek het wel.

 Was er niet die ene droom, die droom die elke nacht terug kwam. Hij droomde dat hij voor de spiegel stond en dat zijn spiegelbeeld hem toeriep: ‘Waar blijf je? Zoek me dan toch!’

Met een kiezel in je schoen kun je ook niet blijven rondlopen dus de heelmeester besloot op zoek te gaan naar wat zijn droom mocht betekenen en vertrok op reis.

Maanden gingen voorbij zonder dat hij vond wat hij zocht.

Tot op een dag dat hij een bedelaar genas van zijn etterende wonden.

‘Je bent zoekende’: zei de bedelaar. Zie je die bergen daar? Bij de derde berg naar rechts en dan zal je vinden wat je zoekt.’

Zo gezegd zo gedaan, bij de derde berg rechts kwam hij aan in een stad.

De heelmeester merkte al snel dat er iets niet klopte. Hij diende geen tol te betalen bij de tolbrug. Integendeel hij werd doorgelaten en de mensen maakten een buiging voor hem.

Zoekend naar een plek om te overnachten stapte hij een herberg binnen. Alle gesprekken vielen stil toen hij de gelagzaal betrad. De mensen bekeken hem alsof hij een geest was.

Toen hij vroeg of er nog een bed vrij was om te overnachten antwoorde de waardin stamelend: Er is een bed vrij Heer, maar in uw kasteel is het beter vertoeven’.

‘Wijs me dan de weg naar het kasteel’: zei de heelmeester. Overtuigd dat haar gast een slag van de molen had gekregen, sloot de waardin haar herberg en deed wat haar was opgedragen, in haar kielzog gevolgd door een menigte nieuwsgierigen.

De kasteelheer, gealarmeerd door zijn baljuw, trad de menigte tegemoet en kwam zo totaal onverwachts voor zijn spiegelbeeld te staan.

Alles viel als een puzzel samen.

De heelmeester werd de lijfarts van de kasteelheer. Voorspoedige tijden braken aan voor het land. Voortaan werd een tweeling als een zegen gezien in plaats van een vloek.

De tweelingbroers waren identiek maar met de jaren begon men verschillen te zien.

Geen erg.

De heelmeester noemde het:

‘De schoonheid van het verschil’.