Mgr.Johan BONNY voor paus !

Geschreven op zaterdag 3 juli 2021

De antwoorden van Mgr. Bonny op de vragen van Proust blijven nazinderen.

Diepmenselijk, helder en met een ontroerende eerlijkheid. In stilte leeft de hoop dat de pauselijke nuntius deze column leest en overstag gaat om bij de huidige paus een goed woordje te doen om Mgr. Bonny tot kardinaal te promoveren.

Een nieuwe wind op het conclaaf en wie weet een verkiezing tot paus. Een kruis voor hemzelf maar een zegen voor de kerk en zijn christenen. Dat staat vast.

Een nieuwe Johannes de XXIVste of een Franciscus de tweede, wie zal het  zeggen?

‘Het is mogelijk om iedereen op aarde te  voeden en iedereen de toegang te geven tot onderwijs en zorg. Het is mogelijk om de natuur te herstellen en te zorgen voor internationale rechtvaardigheid. Dat ligt in niemand anders handen dan in die van de mens.’

In enkele zinnen vat Mgr. Bonny de problemen van deze tijd samen en legt de verantwoordelijkheid bij de mensen zelf. Kies andere leiders en doe er iets aan is zijn duidelijke boodschap.

Als we nu eens beginnen om zwaarden tot ploegscharen om te vormen zoals het in het boek Jesaja staat beschreven.

In 2020 werd er zomaar even 1600 miljard euro wereldwijd uitgegeven aan defensie-uitgaven. Zonder meer een schande.

Met jaarlijks 1600 miljard euro zou de armoede smelten als sneeuw voor de zon. En zeg nu zelf, iedereen heeft maar één leven. Onafgezien waar en in welk gezin of in welk land je geboren wordt en welke kansen je al dan niet hebt gekregen.

Zorgen voor bestaanszekerheid hoeft dan niet meer onrealistisch te zijn.

Bestaanszekerheid kan men realiseren met het toepassen van de  welvaartgarantie. Als je zonder inkomen valt en met je gezin onder de Europese armoedegrens zit, krijg je een automatische bijpassing tot aan die armoedegrens. En als je werkt een bij passing tot boven die armoedegrens. Hierbij een oproep aan Burgemeesters en Schepenen:

Ga na hoeveel inwoners in uw gemeente onder de Europese armoedegrens leven en bereken hoeveel het kost om de welvaartgarantie toe te passen. Maak van uw gemeente  een ‘Armoedevrije gemeente’ (cf. kernwapenvrije gemeente, fairtrade gemeente).

En wie weet krijgt uw initiatief navolging. Ideeën realiseren die het algemeen belang ten goede komen, daar draait het in de politiek toch om.

Het zou Mgr. Bonny en ons allen hoop geven dat een beter wereldbeeld toch mogelijk is.

Er zijn vele keuzes die we kunnen maken om een beter wereldbeeld te realiseren.

Mgr. Johan Bonny voor paus!

Hoop doet leven!