Was het maar zo eenvoudig

Geschreven op dinsdag 25 december 2018

De uitval van Tom Lenaerts naar de politiek toe,'los het op', haalde de kranten en deed de 'sociale' media bijna ontploffen. Deze uitspraak heeft Ome Rik aan het denken gezet.

Democratie, zo wordt gezegd, is het georganiseerd meningsverschil. In deze tijd staat besluitvorming sterk onder druk van de al dan niet (on)juiste informatiestroom via internet.

Maar kunnen alle problemen opgelost worden?

Het wordt nog moeilijker als een uitspraak van de Franse filosoof Gustave Le Bon aan een tweede jeugd lijkt begonnen te zijn:

'Eén van de ernstige problemen van de politiek is de verplichting te regeren met ideeen die door de massa worden nageleefd, terwijl dat de ideeen onjuist zijn'. Met die nuance dat het geen verplichting is, maar dat er veel politieke moed voor nodig is om tegen de mainstream in te gaan.

Was het maar zo eenvoudig.

Ook van het individu wordt verwacht dat hij zijn problemen oplost. De hulpvrager blijft weliswaar veel kansen krijgen, maar moet zijn eigen verantwoordelijkheid opnemen. Er worden steeds meer voorwaarden aan rechten gesteld. Maar wat als je het echt niet kunt?  Als je psychische problemen zo groot zijn, dat de angst je leven beheerst? Wat als je zo boos bent omwille van het onrecht dat jou is aangedaan? Wat als je in een overlevingstraetgue zit, en van dag tot dag leeft?

in het voor wat hoort denken zijn zo goed als alle problemen oplosbaar als je kansen krijgt en je verantwoordelijkheid opneemt.

Was het maar zo eenvoudig.