Vooruit Ecolo’s en verlos ons van het kwade

Geschreven op zaterdag 14 mei 2022

De koude oorlog is meer dan ooit terug.

Het zogenaamde ‘Vrije westen’ met zijn kapitalistische model en het zogenaamde ‘Oostblok’ met zijn communistisch model staan lijnrecht tegenover mekaar. Beiden modellen hebben fundamentele tekortkomingen. Het kapitalistisch systeem houdt te weinig rekening met de draagkracht van mens en planeet en het winstmodel doet de ongelijkheid alleen maar toenemen. Het communisme geeft geen garantie tot een menswaardig inkomen en gaat ten koste van individuele vrijheden en ontaard vaak in een dictatoriaal systeem.

Tot op heden is er geen maatschappijmodel gevonden die beide werelden kan verzoenen.

Hoogtijd om het ecologisch model in te voeren om zo een derde weg te bewandelen.

Het ecologisch model gaat uit dat alles met elkaar verbonden is. Een kwalitatief leven staat voorop rekening houdend met de draagkracht van de planeet. Als we gaan voor een kwalitatief leven dan dienen we in eerste instantie een economisch model in te voeren dat in dienst staat van de mens. Niet het maken van winst en ongebreidelde groei staat centraal, maar het welzijn van de mens. Het kan dan ook niet anders dat de groeiende ongelijkheid en wereldwijde armoede een eerste prioriteit is. De vrije markteconomie kan behouden blijven maar dient zich aan strikte regels te houden bepaald door de overheid. Winsten gaan slechts geplafonneerd naar de aandeelouders, het overige deel dient om de welvaartgarantie of nog beter een basisinkomen te financieren. Herverdeling kan via een structurele fiscale hervorming maar je kan ook verder gaan.

Waarom zou men niet een maximum inkomen bepalen naast een minimum inkomen? Dit zou dan kunnen liggen rond de 6000 euro netto per persoon, om en bij driemaal het gemiddeld actuele inkomen van de Belg.

Als we uitgaan van de wensdroom van een kwalitatief leven is de tweede prioriteit het aanpakken van de klimaatcrisis. Jammer voor de conservatieven maar een transitie naar een meer duurzame samenleving en het vrijwaren van de biodiversiteit is noodzakelijk willen we humanitaire rampen zoals stijgende armoede en klimaatvluchtelingen vermijden. Deze transitie kan wel degelijk op een rechtvaardige manier gebeuren als het gekoppeld wordt aan de strijd tegen de ongelijkheid.

Een kwalitatief leven garandeert de vrije meningsuiting en ziet cultuur als een essentieel onderdeel van menselijke ontplooiing.

Ecolo’s zijn per definitie wereldburgers, we zijn met mekaar verbonden ongeacht ras en nationaliteit. Wat zou bijvoorbeeld het westen zijn zonder de grondstoffen van het zuiden?

Wat we niet leren uit de geschiedenis is dat nationalisme en het eigen ras voorop stellen steeds bron van conflict en oorlog is geweest. Terechte culturele ontvoogding mag niet ontaarden in het- wij zij denken - van het nationalisme.

Komen we naadloos bij de laatste prioriteit, het vermijden van oorlog als oplossing van conflict. De oorlogen in Syrië, Oekraïne, Yemen en ga zomaar door, tonen aan dat oorlog het slechte van de mens naar boven haalt. Ontmenselijking neemt door oorlog hallucinante vormen aan. Immens lijden maakt dat er alleen maar verliezers zijn. Om oorlog te vermijden dienen de Verenigde Naties hervormd te worden. Het vetosysteem van de grootmachten moet op de schop. De Verenigde Naties dienen opnieuw een autoritair mandaat van scheidsrechter te krijgen. De Verenigde Naties moeten daartoe beschikken over een zeer uitgebreide vredesmacht zoals voorzien in het handvest, maar nooit is uitgevoerd. De Verenigde Naties dienen werk te maken van ontwapening, in eerste instantie van de kernwapens, om zo te werken aan de wereldvrede. Het ecologisch model staat los van partijpolitiek, het is een zaak van iedereen ten bate van iedereen.

Vooruit Ecolo’s en verlos ons van het kwade.

En geef ons hoop in bange dagen.