Ringland en het Bruto Nationaal Geluk

Geschreven op zaterdag 2 mei 2015

Het oosterweeltracé is helemaal niet zo ver gevorderd dat het niet meer kan omgebogen worden. Dat is een kwestie van keuze en de moed om deze keuze te maken.

Het project had al vroeger verlaten kunnen worden. De zogenaamde stap in de goede richting-van brug naar tunnel- ,heeft de sp.a enkele jaren langer in de Vlaamse regering gehouden. Dat was toen belangrijker dan het roer om te gooien. De tunnel aan de luchthaven van Deurne hoorde ook bij het compromis om aan de macht te blijven. Waarvoor dank(?).

Ook nu is er te weinig moed van de traditionele partijen om het systeem ten gronde in vraag te stellen.Weer gaat men voor een halfslachtig compromis. Te vrezen valt dat men ook nu weer, eigen belang laat meespelen en de trein van de toekomst gaat missen. Waar ligt de kracht van de verandering? In ten alle prijs verder doen en vooral niet omkijken.

Rekening rijden, groene tax shift ... het bestaat allemaal al in Noord Europa. Wat is nu 2 euro, de prijs van een tramticket,.. De terugverdieneffecten op vlak van gezondheid, de nieuwe leefbare wijken die Ringland doet ontstaan, gaat het Bruto Nationaal Geluk enorm doen stijgen.

Niet in cijfers uit de drukken.