Hij komt, Hij komt.

Geschreven op zondag 24 februari 2019

De kracht van de verandering, klimatchange. Verandering staat hoog op de agenda.

Het doet me terug denken aan mijn grootmoeder, geboren in het begin van de 20 ste eeuw. Mijn grootmoeder, die kapitaalkrachtig was, had al in 1920 een eigen auto, toen er nog geen sprake was van files. In die tijd was er geen internet, het woord globalisering, stond nog niet in het woordenboek. Vele mensen hadden in hun leven nog nooit de zee gezien en wisten niet wat er in de nabije stad gebeurde, laat staan aan de andere kant van de wereld. Verandering zorgde toen al voor weerstanden. Zo gruwelde mijn grootmoeder van de invoering van het jaarlijks verlof, welke toeliet dat 'het plebs'  op vakantiedagen de kust overspoelden. Maar hoe kon mijn grootmoeder toen weten dat de mens in 1969 naar de maan zou vliegen?  Verandering is  dus niet iets om per se schrik van te hebben. Het heeft geleid tot een gezondheidsrevolutie, democratisering van het onderwijs, een sociale zekerheid die vele landen het nakijken geeft.

En toch, verandering is niet noodzakelijk een verbetering. Nu weten we dat de consumptiemaatschappij een afvalberg heeft doen onstaan om U te zeggen. Dat vooruitgang, het economisch model van ongebreidelde groei, een CO2 uitstoot heeft veroorzaakt in die mate dat we kunnen spreken van een bedreiging voor onze kleinkinderen . En dan spreken we nog niet van de luchtvervuiling,het fijn stof. Als verandering betekent het terugkeren van nationalisme met zijn oorlogen en conflicten, het wegvallen van de Europese Unie... daar past Ome Rik voor. Sommige veranderingen hadden beter niet plaatsgevonden. Was er nog maar een brouwer, een bakker of een melkboer die aan huis komt leveren, om maar iets te noemen.

Echte veranderingen onstaan door bewegingen van onderuit. Denk maar aan de strijd voor het algemeen stemrecht, de strijd voor vrouwenrechten.En soms omdat een buitengewoon iemand opstaat. Zoals Mahatma Ghandi, of Nelson Mandela. Personen die het verschil maakten.

Barak Obama zei het al : 'verandering vind plaats wanneer gewone mensen buitengewone dingen doen'. Het geeft hoop.

Dat is wat er nu gebeurt met de jonge klimaatbetogers. Gewone mensen die buitengewone dingen doen en hoop geven.

Wees niet bevreesd. Het staat in de sterren geschreven.

De eco(re)volutie...

Hij komt, Hij komt.