Kwaliteit

Het is niet de kwantiteit, maar de kwaliteit die telt.

Die gedachte speelde voortdurend door mijn hoofd toen bleek, geloof het of geloof het niet, dat ik de enige aanwezige deelnemer was bij een nieuwe schaakcursus die in mijn heimat van start ging. Lesgever van dienst was een schaakmeester van Egyptische afkomst. Aimabel, gedreven, maakte hij er geen punt van dat hij een privéles diende te geven. Het werd een wat surrealistische avond, met inbegrip een korte gebedspauze in de richting van Mekka. Moet kunnen. Wordt vervolgd, kwaliteit komt boven drijven, zegt men.

Het is niet de kwantiteit, maar de kwaliteit die telt.

Niet toevallig is het streven naar kwaliteit het centrale begrip in de ecologische beweging. Kwaliteit als de allesomvattende norm. In het omgaan met de mensen, in de manier om aan politiek te doen,cultuur te brengen. Hoe de dienstverlening wordt georganiseerd, de voedselproductie,  de voedselveiligheid, de energiewinning en ga zo maar door...

Het is niet de kwantiteit die telt, maar de kwaliteit.

Nu dat Ome Rik in de herfst van zijn leven komt, kun je beter de jaren die je nog gegeven zijn, als een geschenk zien. Het is immers aan de meet dat de prijzen worden uitgereikt.

GodfrIed Bomans zei het al : 'Wie zich werkelijk verdiept in de levens van mensen op deze aarde, wat zij gepresteerd hebben, wordt telkens getroffen door het verschijnsel, dat de eigenlijke kracht van die mensen...een gebrek is geweest, die tot kwaliteit is omgebogen'.

Zo wordt zelfs een cursus met één deelnemer toch nog een belevenis.

Ome Rik kan er zich in vinden, een gebrek ombuigen tot een kwaliteit.


Haiku In memoriam

Ik lees uw namen

En ik voel me geborgen

Vandaag regent het


Afhankelijk

Er zijn natuurlijk gradaties, maar...

Ik las onlangs in een artikel, mensen met een beperking willen niet afhankelijk zijn. 

Ome Rik denkt dat men zijn wensen voor werkelijkheid houdt, en dat dit een illusie is. Geloof het, of geloof het niet, iedereen is afhankelijk.

Het begint al vanaf dag één. In welk land word je geboren? Bij welke ouders kom je terecht? Je hebt het niet voor het kiezen.Welke kansen heb je binnen je gezin van herkomst om een positieve ontwikkeling door te maken? Word je graag gezien, is er voldoende stabiliteit? Heb je ongevraagd een genetische afwijking meegekregen, dan ziet je leven vanaf het begin er al helemaal anders uit. Wordt je blank of zwart geboren? Zoveel vragen... We zijn van zoveel factoren afhankelijk, vanaf het prille begin. Zou Theo Franken ook niet in een bootje op de middellandse zee terecht gekomen zijn, als hij in Allepo geboren zou zijn geweest?

De filosoof Levinas zei het al : 'de andere is voorwaarde voor mijn bestaan'. We zijn zowieso afhankelijk van de andere, meer nog, het is de essentie van ons bestaan. Geluk is kunnen terugvallen op een vriendenkring, familie, die je met meededogen ondersteunen.

Enkel de happy few ontsnappen aan de transitiebeweging van iemand die zelfstandig zijne plan kan trekken, naar een hulpbehoevende persoon. Alleen de timing hebben we niet in de hand. We zijn afhankelijk van een grote dosis geluk.

Ik hou het op zo lang mogelijk zelf autonoom beslissingen nemen.

Maar het is wat het is, we zijn met z'n allen afhankelijk.


Haiku Tendering

Gieren zoeken winst

Welkom werk zonder een ziel

Dag aan vertrouwen


De kleren maken de man

Nee, ik ben niet de landloper, ik wees discreet naar de man naast mij, gekleed in een kostuum, net geleverd door spullenhulp.

Ik geef toe, in mijn jonge jaren zag Ome Rik er eerder sjofel uit. Lange haren, een rosse baard, gekleed in een groene parka.

Het was een paar dagen daarvoor begonnen toen de directeur van de gevangenis mijn bureau, een omgebouwde cel, briesend binnenstormde  'Hij moet zo snel mogelijk buiten'. 'Wie is hij?' vroeg ik, mijn bril schuinzettend.'De landloper die mijn tuin onderhoudt, hij wordt te familiair'.  Een reclassering klinkt beter dan een overplaatsing,staat beter in de statistieken.  In die tijd was de directeur  van een gevangenis, god de vader, zijn wil was wet.Ook al leek het een mission impossibel, om deze klus op enkele dagen te klaren. Dan maar een 'annonce' in de  gazet gezet, tuinier zoekt werk. Geloof of het geloof niet, twee dagen later telefoon van een echte kasteelheer, een uitstervend ras.Of ik met de persoon  in kwestie kon langs komen? Na uitzonderlijk een uitgangspermissie te hebben verkregen, stapten we samen de kasteelheer tegemoet. Hij gaf mij een hand, 'welkom, ik ben verheugd om U dienst te nemen'...

Het is me gans mijn loopbaan bijgebleven. Er moet niet veel gebeuren om van de voetsteen van hulpverlener naar hulpvrager te vallen.Ga er maar best niet vanuit, mij zal dat niet overkomen. Zelfs het verschil tussen de gevangene en de cipier, nu penitentiair beambte, lag soms héél uitzonderlijk, enkel in wie het uniform aanhad.

Een levensles, perceptie bepaalt sterk de omgang tussen de mensen onderling. Al te gauw staan we op basis van uiterlijke kenmerken klaar met ons oordeel. Ik besefte, het was tijd om van dressing code te veranderen.Al was het maar om de schijn van deskundigheid staande te houden. 

Want zoveel is zeker, de kleren maken de man.