CALAIS

Als niet één...

Maar honderden...

Vrachtwagens letterlijk zien als een springplank naar een beter leven...

Dan krijgt wanhoop een gezicht

Vakantie een andere kleur

Een woord een andere betekenis


zacht of hard

Ik probeer het al jaren te vatten, het lukt me niet…

Hoe komt het dat de welzijnssector zacht wordt genoemd?

Er is niets zacht aan mishandeling, armoede, dakloosheid, depressie, psychisch lijden…

Als bevoorrechte getuige kan ik zeggen er is niets zachts aan.

Heeft het te maken dat alles meten is weten geworden is?

Acties dienen resultaat op te brengen, en liever vandaag dan morgen.

Heeft het te maken dat de welzijnssector geld kost en ogenschijnlijk weinig opbrengt?

In de economische sector heeft men het vaak over terugverdieneffecten.

In de welzijnssector wordt daar enkel in de marge over gesproken.

Heeft het te maken met een wij-zij denken?

Het ideaal beeld van wie we moeten zijn, waar steeds minder mensen aan voldoen. Het zijn de anderen die hulp nodig hebben, en… zou het toch niet hun eigen schuld zijn?

De welzijnssector wordt vaak als eerste geconfronteerd met onrecht.

Is jammer genoeg ook de vaak de eerste om het gezegde “horen, zien en zwijgen” toe te passen.

De minister beslist immers over erkenningen en subsidies, is rechter en partij ter gelijker tijd.

Uit vrees van verlies aan inkomsten ondergaat men fusies, toenemende reglementering en een vloedgolf aan bureaucratie.

Zoals oorlogen gebeuren in naam van God, zo worden nieuwe structuren en methodieken in de maag gesplitst, in naam van het belang van de cliënt.

Kritische stemmen worden bestempeld als een uiting voor vrees voor verandering, of tekenen van burn-out.

De signaalfunctie is van de maatschappelijker werker is als een flikkerend kaarslichtje, dat op uitdoven staat.

Misschien zorgen welzijnswerkers wel slecht voor zichzelf. Is er teveel valse bescheidenheid, en worden de vele positieve resultaten te weinig aan de grote klok gehangen.

Meer fierheid over het geleverde werk zou op zijn plaats zijn. Of hoe welzijnswerkers zelf sociaal vaardigheidstrainingen zouden moeten volgen in het leren opkomen voor zichzelf.

Toch maar moet een Patrick Janssens inhuren of een of andere spin doctor?

Niet altijd zeggen, het kan beter, maar kijk eens , elke dag gebeuren er kleine mirakels van echte ontmoetingen en wederopstanding.

Zeggen wat opbrengt voor de samenleving.

Hore wie horen wil… in de welzijnsector gaat het hard aan toe


Het doorbreken van de cirkel

In de beginne was er niets…

Het is net als de generatiearmoede, je wordt er in geboren, maar het is zo moeilijk om er uit geraken.

Voor de rijken onder ons, lees diegenen die van bij de geboorte kansen kregen, is dat moeilijk te begrijpen. De schuld wordt zo vaak bij de persoon zelf gelegd. Wie echt wil geraakt er wel. Zo niet is het je eigen fout.

Je gaat niet langs start en ontvangt geen 200 frank.

Het is generaties zo geweest.

Mohammed ging al bij voorbaat naar het beroepsonderwijs.

De persoon met een beperking had een directe lijn met het bijzonder onderwijs.

Héél soms werd de cirkel doorbroken.

Soms zei een vader, niet met mijn kind…

Hij of zij heeft evenveel recht om dezelfde start te krijgen.

Tégen de stroom in gaan, gedreven met een vast doel voor ogen.

Alleen gaat het niet.

Er moet iemand zijn die zegt, stop, het is niet omdat het altijd zo geweest is, dat het zo moet blijven.

Al was er maar één.

Dat is het begin,

In de beginne was er iets…


Houston we have a problem

Houston we have a problem…

Deze woorden, die het begin betekenden van de tot de verbeelding sprekende reddingsactie van de bemanning van Apollo 13 behoren tot het collectieve geheugen.

Eén voor Eén vielen de alle levensbelangrijke functies uit.

Het werd een risicovolle tocht naar huis met de maanlander.

Ik ben van bij de geboorte de maanlander ingestapt.

Dat doet een hersenbloeding nu éénmaal met een mens.

Alle hens aan dek, wat gaat er van hem terecht komen?

Vallen en opstaan en verder doen.

Des levens, zo wordt gezegd.

En toch…

Eén ding is zeker, de gedachten zijn vrij van beperking.

Het beeld in de spiegel echter

Grand control, something is wrong.


1956

Het leven komt, het leven gaat.

In mijn geval kwam het leven drie maanden te vroeg, en ik heb het geweten.

Ik bleek een eerst geboorne te zijn, tot verassing van de gynecoloog, die met schaamrood op de wangen, op zijn stappen diende terug te keren.

Je hebt geen keuze, of je als man of vrouw , zwart, of blank, belg, waal of vlaming, geboren wordt, laat staan antwerpenaar . Tot spijt wie het benijdt.

Ik bleek in goed gezelschap.

Ik had slechter kunnen treffen.

Ik kwam niet terecht in de fafella’s, of in de vluchtelingenkampen in de Gaza strook, maar na de fase van de wedeopbouw na WOII in een Antwerps middenklas gezin met vijf kinderen. Dat was zo toen.

Ik had slechter kunnen treffen.

In Belgie nog wel, volgens sommigen een apenland, maar wél bij de rijkste landen van de wereld én oorlog heb ik niet aan de lijve moeten onder vinden. Geen zware aardbevingen, tyfoons, allemaal ver van mijn bed.

Ik had slechter kunnen treffen.

22 Centimeter en 1,1 kg, net genoeg om van start te gaan.

Mijn broer deed het zelfs met minder, 900 gram, dat zou nooit goed komen.

De couveuse in en wachten maar. Alle dagen bezoek, achter glas weliswaar.

Dat was zo toen.

Blijven ademen is de kunst in het leven, en zo geschiede.

Wonder boven wonder, alles wel.

Schijn bedriegt soms.