Ringland en het Bruto Nationaal Geluk

Het oosterweeltracé is helemaal niet zo ver gevorderd dat het niet meer kan omgebogen worden. Dat is een kwestie van keuze en de moed om deze keuze te maken.

Het project had al vroeger verlaten kunnen worden. De zogenaamde stap in de goede richting-van brug naar tunnel- ,heeft de sp.a enkele jaren langer in de Vlaamse regering gehouden. Dat was toen belangrijker dan het roer om te gooien. De tunnel aan de luchthaven van Deurne hoorde ook bij het compromis om aan de macht te blijven. Waarvoor dank(?).

Ook nu is er te weinig moed van de traditionele partijen om het systeem ten gronde in vraag te stellen.Weer gaat men voor een halfslachtig compromis. Te vrezen valt dat men ook nu weer, eigen belang laat meespelen en de trein van de toekomst gaat missen. Waar ligt de kracht van de verandering? In ten alle prijs verder doen en vooral niet omkijken.

Rekening rijden, groene tax shift ... het bestaat allemaal al in Noord Europa. Wat is nu 2 euro, de prijs van een tramticket,.. De terugverdieneffecten op vlak van gezondheid, de nieuwe leefbare wijken die Ringland doet ontstaan, gaat het Bruto Nationaal Geluk enorm doen stijgen.

Niet in cijfers uit de drukken.


De sprekende klok

Een klein berichtje in de krant, ergens in een uithoek :

De sprekende klok wordt nog 1000 x per dag opgebeld.

Het is anders geen eenvoudig nummer meer. Sinds 2012 is het nummer veranderd van 1200 naar 078O51200.

Daar moet je al wat moeite voor doen.

Al vlug enkele reacties op facebook.

Gaande van waar zijn de mensen mee bezig, … of er zijn nog mensen die geld teveel hebben.

Niets is wat het lijkt. Elk gedrag kan verschillende betekenissen hebben.

Ik zeg maar wat :

Het kunnen mensen zijn, die houden van precisie. Of die precisie misschien ook nodig hebben om hun werk goed te doen. Wie weet? De sprekende klok is immers op de seconde juist.

Wat als het alles te maken zou hebben met het verbonden zijn?

Met een stem.

Een aangename stem, dat is mooi meegenomen.

Wat als het de enige stem is die je die dag horen zult?

Nee, het zijn nog geen eenzame uitvaarten.

Nog niet.

In afwachting, toch nog even verbinding.

De sprekende klok

Bij de derde toon komt de realiteit binnen.


Ondraagelijke Onkunde

Lezersbrief ingezonden naar de Standaard en De Morgen naar aanleiding van de uitspraken van Minister De Block over het plaatstekort in de kinderpsychiatrie (Gepubliceerd in het Nieuwsblad)

De uitlaten van de minister zijn niet alleen voor Peter Adriaenssens schokkend en grof, maar de ganse sector viel van zijn stoel. Kwetsend voor de vele radeloze ouders en kinderen die op de wachtlijst staan.

Natuurlijk zijn er nu al zinvolle outreaching en detectie projecten, maar nog te beperkt in omvang.

Ambulante therapie...bel maar naar bijvoorbeeld CGG de Pondt in Mechelen, het kinderteam... 1 jaar wachten.

Daarnaast is er inderdaad een groep die langdurige behandeling nodig heeft en op zéér weinig plaatsen terecht kan.

Dus dat men mij niet komt vertellen dat een herstructurering van de K-diensten een oplossing zal geven. Ik weet wel de plaatsen in de K-diensten zijn duur, en niet winstgevend voor een ziekenhuis, maar de groep van kinderen die langdurige behandeling nodig hebben is er wél degelijk.

In een bepaalde provincie alleen al zijn de laatste 2 maanden, 3 minderjarigen gecolloceerd en opgenomen in de volwassen psychiatrie. Hebben echter geen context om naar de media te stappen. Volwassenen in de K-dienst? Nooit van gehoord, tenzij kort 18-jarigen.

Maar ja, alle begeleidingsvormen moeten korter, ook in andere sectoren is dit het geval. Alleen de bureaucratie is groter geworden.

De uitlatingen van de minister getuigen van een ondraagelijke onkunde en vragen niet meer en minder om een motie van wantrouwen. Zo blijft dit dossier in de actualiteit. Als dit niet haalbaar is, zijn excuses op z'n minst op z'n plaats.


Niets is wat het lijkt

Zich te sterk tonen

Kan soms heel wat verbergen

Zachtheid bijvoorbeeld


Liefde op eerste zicht (x2)

Daar staat ze

Alsof het gisteren was

Sterk te wezen

Zacht te zijn.

De stem klinkt als eens bitter, als sluipend gif,

Om wat afgenomen is en niet mocht zijn.

Klein contact

Grote inslag

Voor de dag van morgen

Klinkt als een psalm :

“Honderdmaal moet ik geloven

Dat je bent

Dat je bent

Dat je bent

Onzichtbaar licht.”